Hrvatski Engleski Njemački Talijanski


IZRADA TRADICIJSKIH SUVENIRA I ALATA HRVATSKE POSAVINE


RIBARSKI ALATI I SUVENIRI

Bavim se izradom tradicijskih ribarskih alata i ribarskih suvenira kao originalnih replika tradicijskih ribarskih alata Hrvatske Posavine. Znanje i vještine izrade ribarskih alata naučio sam od svog djeda i oca koji su se bavili ribarstvom i izradom ribarskih alata.

Izradom ribarskih alata bavim se od 1980. godine, a izradom ribarskih suvenira kao autentičnih replika tradicijskih ribarskih alata počeo sam se baviti aktivnije prije 30-ak godina s osnovnim ciljem da se sačuvaju od propadanja i zaborava tradicijski ribarski običaji ovog kraja te ribarski alati kojima su se mještani Hrvatske Posavine stoljećima koristili u ribolovu.

Izrada tradicijskih alata i suvenira vrši se isključivo ručnim radom.

Ribarski suveniri

 

RIBARSKI SUVENIRI KAO IZVORNE REPLIKE TRADICIJSKIH RIBARSKIH ALATA HRVATSKE POSAVINE

Ribarski suveniri Vrska

VELIKA I MALA VRŠKA

Vrške se postavljaju uz obalu. Štap s krilom ide uz obalu nizvodno, a drugi štap s „turom“ vrške uzvodno, malo koso na vodu. Riba uvijek ide uzvodno i krilo ju usmjerava u prvi „šloker“, a zatim u drugi, koji je ujedno i zadnji, gdje ostaje.

 
Ribarski suveniri - Podlimač

PODLIMAČ

PODLIMAČ, dužina obruča 1,5 do 2,5 m od drva i mreže od ribarskog konca. Najviše se koristi kao pomoć kod lova ribe sa strukom, podlajnom i bučkaljkom.

 
Ribarski suveniri - Bučkaljka

BUČKALJKA

BUČKALJKA, drvo (vrba) posebno izrađeno 40 – tak cm dužinesa debljom špagom do 15 m, olovom i udicom na kraju. Koristi se u ljetnim mjesecima u lovu na soma.

 
Ribarski suveniri - Mreže: rajterica, špiglerica, splavarica

MREŽE: RAJTERICA, ŠPIGLERICA, SPLAVARICA

Dužine su do 50 metara i dubine 1,5 m na više prema potrebi. Koriste se cijele godine za lov svih vrsta riba. Sa splavaricom se „plavi“ po površini, a kad se postavlja mreža, jedan kraj veže se uz obalu ili štap, a drugim krajem mreže pregrađuje se tok rijeke (ovisno o dužini mreže).Rajtericom i špiglericom pregrađuje se tok rijeke, od obale u dužini mreže.

 
Ribarski suveniri - Sačma

SAČMA

SAČMA, visine 1–1,80 cm (oko 1–4 cm, štrik 10 m ), promjer kruga kad se baci i raširi od 2 – 3,5 m. Koristi se cijele godine za lov svih vrsta ribe.

 
Ribarski suveniri - Bunjić

BUBNJIĆ

BUBNJIĆ, dužine 1 m na više i promjera obruča 50 cm na više prema potrebi. Koristi se za lov svih vrsta ribe većinom po barama i kanalima cijele godine.

 
Ribarski suveniri - Šajtar

ŠAJTAR

ŠAJTAR, tzv. "lađarski inventar" dužine oko 4 m, širine oko 2 m; lovi se puštanjem niz rijeku (Sava), a koristi se tijekom godine, većinom za lov bijele ribe.

 
Ribarski suveniri - Geca

GECA

GECA, širina u donjem dijelu oko 2 m, visina oko 1,5 m sa ciglama sa strane; koristi se isključivo po zimi ( -10 do -15°C) povlačenjem nizvodno po dnu rijeke (Sava) za lov svih vrsta ribe.

 
Ribarski suveniri - Struk

STRUK

STRUK, na nosivu ribarsku špagu svakih 1,5 – 2 m se vežu udice ( 20 – 200 komada); pušta se na dno rijeke sa mamcima (gliste, vrljci, pijavice) i kamenjem na krajevima;

 
Ribarski suveniri - Podlajn

PODLAJN

PODLAJN, štap od 1,5 m uz obalu, 7 – 10 udica (1,5 – 2 m jedna od druge) i kamen na kraju špage; koristi se u ljetnim mjesecima u lovu na soma;

 
Ribarski suveniri - Koš

KOŠ

KOŠ, izrađen od drva, promjera u donjem dijelu oko 80 cm, a u gornjem malo uži i visine do 80 – tak cm; koristi se u plitkoj vodi po barama za lov ribe isključivo u ljetnim mjesecima;

 
Ribarski suveniri - Podigač

PODIGAČ

PODIGAČ, mreža 1x1 m (i više po potrebi) sa štapom dužine po potrebi; koristi se za lov sitne ribe (kao mamce);

 
Ribarski suveniri - Runjak

RUNJAK

RUNJAK, izrađuje se u raznim veličinama isključivo od drva, a s njim se lovila i nosila riba;

 
Ribarski suveniri - Ceker

CEKER

CEKER, izrađen od konca (ribarskog radi jačine); najviše se koristio za nošenje namirnica iz trgovine ( ponekad i za ribu);

 
Ribarski suveniri - Sirnica

SIRNICA

SIRNICA, dimenzija 40 – 60 cm, obično s dvije police, a služi za sušenje sira (Posavina);

 
Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.