Hrvatski Engleski Njemački Talijanski


IZRADA TRADICIJSKIH SUVENIRA I ALATA HRVATSKE POSAVINE


VELIKA I MALA VRŠKA

Vrški ima raznih veličina:

Ribarski suveniri - Velika vrška

VELIKA VRŠKA dužine je 6,5–7 metara, promjer obruča 0,7–1,1 metar, sa štapovima 3–5 metara. Koristi se za lov svih vrsta ribe većinom na tekućim vodama (Sava) tijekom cijele godine.

Ribarski suveniri - Mala vrška

MALA VRŠKA dužine je do 2,5 metara, promjera obruča 0,5–0,6 metara, sa štapovima 2–3 metra. Koristi se za lov svih vrsta ribe većinom po kanalima i barama tijekom cijele godine.

Vrške se postavljaju uz obalu. Štap s krilom ide uz obalu nizvodno, a drugi štap s „turom“ vrške uzvodno, malo koso na vodu. Riba uvijek ide uzvodno i krilo ju usmjerava u prvi „šloker“, a zatim u drugi, koji je ujedno i zadnji, gdje ostaje.

 

Prezentacija tradicijskih ribarskih alata Hrvatske Posavine

Ribarski alat - Velika vrška
Ribarski alat - Velika vrška
Ribarski alat - Velika vrška
Ribarski alat - Velika vrška
Ribarski alat - Velika vrška
Ribarski alat - Velika vrška
Ribarski alat - Velika vrška
Ribarski alat - Velika vrška
Ribarski alat - Velika vrška
Ribarski alat - Velika vrška
Ribarski alat - Velika vrška
Ribarski alat - Velika vrška
Ribarski alat - Velika vrška
Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.