Hrvatski Engleski Njemački Talijanski


IZRADA TRADICIJSKIH SUVENIRA I ALATA HRVATSKE POSAVINE


BUBNJIĆ

Ribarski suveniri - Bubnjić

BUBNJIĆ, dužine 1 m na više i promjera obruča 50 cm na više prema potrebi. Koristi se za lov svih vrsta ribe većinom po barama i kanalima cijele godine.

 

Prezentacija tradicijskih ribarskih alata Hrvatske Posavine

Ribarski alat - Bubnjić
Ribarski alat - Bubnjić
Ribarski alat - Bubnjić
Ribarski alat - Bubnjić
Ribarski alat - Bubnjić
Ribarski alat - Bubnjić
Ribarski alat - Bubnjić
Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.