Hrvatski Engleski Njemački Talijanski


IZRADA TRADICIJSKIH SUVENIRA I ALATA HRVATSKE POSAVINE


SAČMA

Ribarski suveniri - Sačma

SAČMA, visine 1–1,80 cm (oko 1–4 cm, štrik 10 m ), promjer kruga kad se baci i raširi od 2 – 3,5 m. Koristi se cijele godine za lov svih vrsta ribe.

 

Prezentacija tradicijskih ribarskih alata Hrvatske Posavine

Ribarski alat - Sačma
Ribarski alat - Sačma
Ribarski alat - Sačma
Ribarski alat - Sačma
Ribarski alat - Sačma
Ribarski alat - Sačma
Ribarski alat - Sačma
Ribarski alat - Sačma
Ribarski alat - Sačma
Ribarski alat - Sačma
Ribarski alat - Sačma
Ribarski alat - Sačma
Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.