Hrvatski Engleski Njemački Talijanski


IZRADA TRADICIJSKIH SUVENIRA I ALATA HRVATSKE POSAVINE


PODLIMAČ

Ribarski suveniri - Podlimač

PODLIMAČ, dužina obruča 1,5 do 2,5 m od drva i mreže od ribarskog konca. Najviše se koristi kao pomoć kod lova ribe sa strukom, podlajnom i bučkaljkom.

 

Prezentacija tradicijskih ribarskih alata Hrvatske Posavine

Ribarski alat - Podlimač
Ribarski alat - Podlimač
Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.