Hrvatski Engleski Njemački Talijanski


IZRADA TRADICIJSKIH SUVENIRA I ALATA HRVATSKE POSAVINE


MREŽE: RAJTERICA, ŠPIGLERICA, SPLAVARICA

Ribarski suveniri - Mreža špiglerica
Ribarski suveniri - Mreža rajterica

Dužine su do 50 metara i dubine 1,5 m na više prema potrebi. Koriste se cijele godine za lov svih vrsta riba. Sa splavaricom se „plavi“ po površini, a kad se postavlja mreža, jedan kraj veže se uz obalu ili štap, a drugim krajem mreže pregrađuje se tok rijeke (ovisno o dužini mreže).Rajtericom i špiglericom pregrađuje se tok rijeke, od obale u dužini mreže.

 

Prezentacija tradicijskih ribarskih alata Hrvatske Posavine

Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža špiglerica
Ribarski alat - Mreža rajterica
Ribarski alat - Mreža rajterica
Ribarski alat - Mreža rajterica
Ribarski alat - Mreža rajterica
Ribarski alat - Mreža rajterica
Ribarski alat - Mreža rajterica
Ribarski alat - Mreža rajterica
Ribarski alat - Mreža rajterica
Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.