Hrvatski Engleski Njemački Talijanski


IZRADA TRADICIJSKIH SUVENIRA I ALATA HRVATSKE POSAVINE


KOŠ

Ribarski suveniri - Koš

KOŠ, izrađen od drva, promjera u donjem dijelu oko 80 cm, a u gornjem malo uži i visine do 80 – tak cm; koristi se u plitkoj vodi po barama za lov ribe isključivo u ljetnim mjesecima;

 

Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.