Hrvatski Engleski Njemački Talijanski


IZRADA TRADICIJSKIH SUVENIRA I ALATA HRVATSKE POSAVINE


GECA

Ribarski suveniri - Geca

GECA, širina u donjem dijelu oko 2 m, visina oko 1,5 m sa ciglama sa strane; koristi se isključivo po zimi ( -10 do -15°C) povlačenjem nizvodno po dnu rijeke (Sava) za lov svih vrsta ribe.

Ribarski alat - Geca

 

Prezentacija tradicijskih ribarskih alata Hrvatske Posavine

Ribarski alat - Geca
Ribarski alat - Geca
Ribarski alat - Geca
Ribarski alat - Geca
Ribarski alat - Geca
Ribarski alat - Geca
Ribarski alat - Geca
Ribarski alat - Geca
Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.