Hrvatski Engleski Njemački Talijanski


IZRADA TRADICIJSKIH SUVENIRA I ALATA HRVATSKE POSAVINE


PROMIDŽBA RIBARSKIH SUVENIRA NA SAJMOVIMA, IZLOŽBAMA I MANIFESTACIJAMA

Da bi se sačuvale tradicijske vrijednosti ribarskih alata i stari običaji Hrvatske Posavine, jedna od mojih aktivnosti odražava se u njihovom promoviranju, odlascima na razne manifestacije, izložbe i sajmove, gdje osim izlaganja ribarskih suvenira izlažem i neke od ribarskih alata, a posebnu pažnju posjetitelja privuče sama prezentacija ribarskih alata i suvenira te pletenje mreža uživo.

Promidzba ribarskih suvenira
Promidzba ribarskih suvenira
Promidzba ribarskih suvenira

Samo neke od prezentacija i izložbi:
- Prezentacija tradicijskih vrijednosti ribarskih alata i suvenira u Lonjskom Polju prilikom posjete stranih diplomata i Predsjednika Mesića.
- Prezentacija tradicijskih ribarskih suvenira Hrvatske Posavine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.
- Prezentacija tradicijskih ribarskih alata studentima Agronomskog fakulteta iz Zagreba na rijeci Savi uživo.
- Prezentacija tradicijskih ribarskih alata uživo na rijeci Savi za emisiju „Globalno sijelo.“

Promidzba ribarskih suvenira
Promidzba ribarskih suvenira

Sudjelovanje na manifestacijama „Lipovljanski susreti“ uz izložbu ribarskih suvenira Hrvatske Posavine.

Sudjelovanje u organizaciji HGK, Županijske komore Sisačko-moslavačke županije i izlaganje tradicijskih ribarskih alata i suvenira na izložbama „Histria“ u Puli.

Izlaganje ribarskih suvenira na jesenskim međunarodnim Bjelovarskim sajmovima u Gudovcu u organizaciji HGK, Županijske komore Sisačko-moslavačke županije.

Promidzba ribarskih suvenira
Promidzba ribarskih suvenira

Izlaganje ribarskih suvenira u sklopu obilježavanja Dana obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije.

Sudjelovanje na manifestacijama „Ribarske lađarske večeri“ u Rugvici kod Dugog sela, izlažući tradicijske ribarske alate i suvenire.

U organizaciji HGK, Županijske komore Sisačko-moslavačke županije sudjelovanje i izložba tradicijskih ribarskih vrijednosti Hrvatske Posavine na Sajmu u Grazu, Austrija.

Promidzba ribarskih suvenira

Sudjelovanja na manifestacijama „Lijepa naša Sava“ uz izložbu ribarskih suvenira Hrvatske Posavine.

Sudjelovanje i izlaganje tradicijskih ribarskih alata i suvenira te pletenje mreža uživo na Sajmovima Hrvatskog suvenira na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu.

Sudjelovanje na manifestacijama „Kestenijade“ u Hrvatskoj Kostajnici, izlažući ribarske suvenire Hrvatske Posavine u okviru izložbe starih zanata i tradicijskih obrta.

Sudjelovanja na manifestacijamaa „Stari žetveni običaji“ u Novoj Subockoj, izlažući ribarske suvenire u okviru izložbe starih zanata i običaja.

Promidzba ribarskih suvenira
Promidzba ribarskih suvenira
Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.