Hrvatski Engleski Njemački Talijanski


IZRADA TRADICIJSKIH SUVENIRA I ALATA HRVATSKE POSAVINE


PODLAJN

Ribarski suveniri - Podlajn

PODLAJN, štap od 1,5 m uz obalu, 7 – 10 udica (1,5 – 2 m jedna od druge) i kamen na kraju špage; koristi se u ljetnim mjesecima u lovu na soma;

 

Prezentacija tradicijskih ribarskih alata Hrvatske Posavine

Ribarski alat - Podlajn
Ribarski alat - Podlajn
Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.