Hrvatski Engleski Njemački Talijanski


IZRADA TRADICIJSKIH SUVENIRA I ALATA HRVATSKE POSAVINE


PRIZNANJA

Priznanja koja je Mijo Vojković dobio za sudjelovanja na raznim izložbama i manifestacijama:

Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Ribarski suveniri Vojković - priznanja
Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.