Hrvatski Engleski Njemački Talijanski


IZRADA TRADICIJSKIH SUVENIRA I ALATA HRVATSKE POSAVINE


ŠAJTAR

Ribarski suveniri - Šajtar

ŠAJTAR, tzv. "lađarski inventar" dužine oko 4 m, širine oko 2 m; lovi se puštanjem niz rijeku (Sava), a koristi se tijekom godine, većinom za lov bijele ribe.

 

Prezentacija tradicijskih ribarskih alata Hrvatske Posavine

Ribarski alat - Šajtar
Ribarski alat - Šajtar
Ribarski alat - Šajtar
Ribarski alat - Šajtar
Ribarski alat - Šajtar
Ribarski alat - Šajtar
Ribarski alat - Šajtar
Ribarski alat - Šajtar
Ribarski alat - Šajtar
Ribarski alat - Šajtar
Ribarski alat - Šajtar
Ribarski alat - Šajtar
Ribarski alat - Šajtar
Ribarski alat - Šajtar
Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.