Hrvatski Engleski Njemački Talijanski


IZRADA TRADICIJSKIH SUVENIRA I ALATA HRVATSKE POSAVINE


UVOD

Rođen sam u mjestu Puska, Hrvatska Posavina, Grad Novska. Vlasnik sam tradicijskog obrta i bavim se izradom tradicijskih ribarskih alata i ribarskih suvenira kao originalnih replika tradicijskih ribarskih alata Hrvatske Posavine. Znanje i vještine izrade ribarskih alata naučio sam od svog djeda i oca koji su se bavili ribarstvom i izradom ribarskih alata.

Izradom ribarskih alata bavim se od 1980. godine, a izradom ribarskih suvenira kao autentičnih replika tradicijskih ribarskih alata počeo sam se baviti aktivnije prije 30-ak godina s osnovnim ciljem da se sačuvaju od propadanja i zaborava tradicijski ribarski običaji ovog kraja te ribarski alati kojima su se mještani Hrvatske Posavine stoljećima koristili u ribolovu.

Ribarski alat Geca

Jedan od vidova promidžbe ovih tradicijskih vrijednosti odražava se kroz moje sudjelovanje na raznim sajmovima, izložbama i manifestacijama. Do sada sam sudjelovao na mnogobrojnim događanjima, gdje sam izlagao svoje ribarske suvenire: "Dani Europske baštine" u Krapju, "Sajam Hrvatskog suvenira" u Zagrebu, "Kvarner Expo" u Opatiji, "Sajam zadrugarstva, obrta i turizma" u Sunji, "Sajam cvijeća" u Sisku, "Međunarodni bjelovarski sajam"u Gudovcu, "Garešnički sajam" u Garešnici, "Kestenijada" u Hrvatskoj Kostajnici, "Lijepa naša Sava" u Sisku, "Duhovi" u Lonji, "Dani Sisačko-moslavačke županije" u Sisku, "Spojimo zeleno i plavo" u Biogradu na moru, "Sajam obrtništva" u Novskoj, "Miholje" u Bročicama, "Lukovo" u Novskoj, "Ribarsko lađarske večeri" u Rugvici kod Dugog Sela i dr.

Ribarski suveniri - Izložbeni eksponat

Održao sam prezentaciju tradicijskih ribarskih suvenira na Agronomskom fakultetu u Zagrebu kao i prezentaciju izvornih ribarskih alata studentima Agronomskog fakulteta iz Zagreba na rijeci Savi u Puskoj.

Također, održao sam prezentaciju izvornih ribarskih alata na rijeci Savi u Puskoj prilikom posjete turske delegacije Gradu Novska. Sudjelovao sam u TV emisiji HRT-a, "Globalno sijelo", te u emisiji "Obrtnik - partner" i "Dobro jutro Hrvatska."

Ribarski suveniri
Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.